ضرورت وجود متولی واحد

یکی از منابع اساسی و حائز اهمیت در سلامت آحاد جامعه، موضوع سلامت و کیفیت غذا و دارو می باشد. مدیریت تامین، تولید، نگهداری و توزیع کالاهای سلامت محور(مواد و فرآورده های غذایی،آرایشی، بهداشتی، دارویی، مکملهای رژیمی تغذیه ای و ملزومات و تجهیزات پزشکی) باید به نحوی باشدکه دسترسی آسان و مناسب همگان به مواد و فرآورده های غذایی و دارویی ایمن، سالم و با کیفیت را در سطح جامعه فراهم سازد. در کشورهای پیشرفته دنیا، مسئولیت سلامت و کیفیت کالاهای سلامت محور بر عهده سازمانهای غذا و دارو کشور ها نظیر FDA در ایالات متحده امریکا، FDAکشور چین و وزارت غذا و دارو در کشور کره جنوبی بوده و این سازمانها بعنوان تنها متولی و پاسخگو در زمینه سیاستگذاری، نظارت و کنترل کالاهای سلامت محور فعالیت می نمایند.اکنون در ایران، به علت عدم وجود متولی واحد و یک سیستم منسجم و پاسخگو ، وضعیت سلامت، ایمنی و کیفیت غذا و دارو، فرآورده های آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی با چالش های متعدد روبرو گشته است و عدم وجود متولی واحد – پاسخگو واحد گاهی امکان ورود کالاهای سلامت محور ناسالم و بدون کیفیت را در بازار مصرف فراهم نموده است و این موضوع اغلب منجر به ارایه پاسخهای متناقض توسط متولیان متعدد گردیده است ودر صورت عدم رفع این نقیصه امکان دستیابی به بخشهای زیادی از سندها و چشم اندازهای ابلاغی کشور را با مشکل و در برخی موارد دستیابی به اهداف این اسناد را به شدت تضعیف نموده است. عوامل متعدد مختلفی مانع رفع این مشکل و ایجاد متولی پاسخگو واحد به پرسش های جامعه در زمینه مصرف کالاهای سالم و با کیفیت در حوزه سلامت کشور بوده است. وجود قوانین متعدد و موازی در زمینه نظام کیفیت و سلامت غذا و دارو و وجود موازیکاریها و تداخلات کاری بین دستگاههای نظارتی مختلف ناظر بر کالاهای سلامت محور یکی از این مشکلات می باشد. عدم حمایت از تولیدات سالم و با کیفیت مطلوب داخلی و تحمیل هزینه های گزاف به تولیدکنندگان و ایجاد موانع در مسیر رشد و توسعه صنعت کشور به علت اجرای قوانین و مقررات متعدد و موازی یکدیگرو پاسخگویی تولیدکنندگان به متولیان متعدد در امر سیاستگذاری و نظارت بر کالاهای سلامت محور از مشکلات دیگر می باشد. همچنین گسترش ورود و توزیع کالاهای قاچاق در حوزه مواد و فرآورده های غذایی، دارویی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، ملزومات و تجهیزات پزشکی و مکملهای غذایی و رژیمی از جمله مکملهای ورزشی و تغذیه ای به علت عدم وجود یک سیستم کارآمد کنترل و ردیابی منشاء ورود، توزیع و نبود یک سیستم پاسخگو واحد نیز باید مد نظر قرار گیرد.لذا تا رفع موانع مذکور و همچنین ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای حفظ سلامت و کیفیت کالاهای سلامت محور امکان استقرار متولی واحد و پاسخگو واحد در کشور فراهم نخواهد گردید. بنابراین از آنجا که سیستم های مدیریت تامین کنترل و نظارت بر کالاهای سلامت محور در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده، کره جنوبی و چین بر عهده یک نهاد مستقل با قوانین مصوب و اختیارات کافی با نام سازمان غذا و دارو (اف، دی ، ای ; FDA)با مسئولیت نظارت وکنترل بر سلامت و کیفیت مواد و فرآورده های غذایی،آرایشی، بهداشتی، دارویی، مکملهای رژیمی و تغذیه ای، تجهیزات و ملزومات پزشکی، فراورده های دامی و زراعی و فراورده های دخانی می باشد، نیاز به ایجاد سیستمی مشابه با تشکیل سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت کشور بعنوان متولی واحد و پاسخگوی واحد به عنوان عالی ترین مرجع سلامت غذا و دارو کشور، با شرح وظایف و قوانین مصوب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به منظور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای سیاستها، خط مشی ها و برنامه های مدون در زمینه کنترل و نظارت بر کالاهای سلامت محور کاملا ضروری می باشد.