بررسی مسائل مربوط به کالاهای قاچاق سلامت محور

جلسه بررسی مسائل مربوط به کالاهای قاچاق سلامت محور، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در زمینه نحوه برخورد با اینگونه کالاها تشکیل شد.

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی هرمزگان، در این جلسه که با حضور حسین قاسمی معاون غذا و دارو،مسئولان واحدهای ذیربط آغاز شد، پس از تلاوت قرآن کریم معاون غذا و دارو در زمینه وظایف معاونت باهدف نظارت بر کالاهای سلامت محور و تمرکز بر موضوع کالاهای قاچاق باتوجه به مرزی بودن استان تاکید کرد. وی افزود:با توجه به شرایط کاری حاکم در معاونت غذا ودارو به ویژه در بخش آزمایشگاه کنترل کیفی که دقت و تمرکز بالا را می طلبد از سایر دستگاه ها در زمینه کالاهای قاچاق سلامت محور خواست از تحویل نامه به متهمان اجتناب کرده و با توجه به زمانبر بودن پروسه آزمایشات کنترل کیفی دادن جوابیه زودتر از موعد مقرر امکانپذیر نیست. موسوی زاده مدیر نظارت برموادغذایی ،آرایشی وبهداشتی معاونت غذا و دارو نیز در این جلسه در زمینه عدم حضور نماینده برخی سازمان ها در برنامه گشت های مشترک خبر داد و بر لزوم تشدید تعداد بازدیدهای بیشتر در گشت مشترک درسطح عرضه با توجه به اهمیت مقوله سلامت تاکید کرد. همچنین نماینده اداره کل تعزیرات حکومتی ضمن تشکر از فعالیت پرسنل غذا و دارو در گشت های مشترک نکاتی رادرخصوص ماده های 27-22-18قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مطرح کرد. درپایان هریک از اعضا نظرات وپیشنهادات خودرا در زمینه موضوعات مطرح شده ارائه کردند.