متاسفانه تخلفات در حوزه سلامت همواره و در همه زمینه ها کم و بیش وجود دارد

تاثیر این مهم به مراتب بیشتر از آسیب های اجتماعی و اقتصادی است لذا در این زمینه نگرانی جدی از آسیب رسیدن به سلامت مردم وجود دارد.

دکتر رسول دیناروند در گفت و گوی اختصاصی با ایفدونا، با بیان این مطلب اظهار کرد:  متاسفانه تخلفات در حوزه سلامت همواره و در همه زمینه ها کم و بیش وجود دارد.

وی با بیان اینکه قاچاق فرآورده های سلامت محور بر سلامت مردم تاثیر مستقیمی دارد، افزود: تاثیر این مهم به مراتب بیشتر از آسیب های اجتماعی و اقتصادی است لذا در این زمینه نگرانی جدی از آسیب رسیدن به سلامت مردم وجود دارد.

دکتر دیناروند در ادامه تصریح کرد: مسئله تخلفات دغدغه دیگری است که مردم در سطح تولید و عرضه با آن مواجه اند یعنی برخی از تولید کنندگان برخلاف مجوزی که دریافت می کنند عمل می کنند و از مواد زیان آور در فراورده های تولید خود استفاده و یا کالاهایی را که می بایست  درخط تولید مردود شود را وارد بازار می کنند.

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، افزود: چنانچه ما در تمام فرآورده ها بحث کنترل کیفیت داریم و تولیدکنندگان موظف به بررسی های لازم برای سلامت محصول خود هستند اما ممکن است علی رغم آگاهی از تخلفات مرتکب آنها شوند .

دکتر دیناروند با بیان اینکه البته تعداد متخلفان بسیار کمتر از تولید کنندگان منصف است، خاطرنشان کرد: صدها شرکت در صنایع لبنی و غذایی در کشور وجود دارد که صدها فرآورده سالم و بهداشتی تولید می کنند و تعداد فرآورده هایی که مشمول این تخلفات هستند واقعاً اندک هستند.

 وی گفت: به هرحال نظارت های ما هرگز قطع نشده است یعنی نظارت ما در مورد فرآورد های غذایی، لبنی و گوشتی تشدید هم یافته است و مطمئناً برای ما اولویت های غذایی مردم مهمتر از حوزه های دیگر است و بر هرآنچه که قوت مردم را شامل می شود نظارت های بیشتری اعمال می کنیم.

دکتر دیناروند در بخش دیگری به خمیر مرغ اشاره کرد و افزود: در این زمینه بین سه دستگاهی که بر این فرآورده نظارت دارند تفاهمی حاصل نشده است. همچنین سازمان دامپزشکی دستگاه ناظر بر تولید خمیر مرغ است و سازمان غذا و دارو ناظر بر تولید فرآورده گوشتی است که از خمیر مرغ استفاده می کنند.

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه هنوز این سازمان از سلامت بخشی از خمیر مرغ تولیدی تحت نظارت دامپزشکی اطمینان حاصل نکرده است، تاکید کرد: خمیر مرغی هم که بر آن نظارتی وجود ندارد بدیهی است که به هیچ وجه مورد تایید ما نیست.

دکتر دیناروند با تاکید بر اینکه سختگیری های سازمان غذا و دارو در این حوزه آن قدر ادامه خواهد یافت که خیالمان از صحت و سقم این فرآورده راحت شود، اظهار کرد: مطلب بعدی که نگرانی های ما به آن اختصاص می یابد آلاینده های ناشی از خاک همچون فلزات سنگین، نیترات ناشی از کود و آلاینده های ناشی از سموم است.

وی افزود: به نظر ما کار اصلی را در این بخش باید با آموزش کشاورزان انجام داد. همچنین می بایست به صورت علمی به آن ها آموخت که کشاورزان کی، چه میزان و اصولا از چه سمی برای محصولات خود استفاده کنند .

دکتر دیناروند تاکید کرد: به نظر ما باید استفاده از سموم با مجوز و مشورت یک متولی صاحب نظر صورت بگیرد نه اینکه خود کشاورز برای مقدار، میزان، زمان و نوع سموم مورد استفاده تصمیم بگیرد،  البته کار مشترکی بین سازمان های حفظ نباتات، استاندارد و غذا و دارو انجام شده است که نتیجه آن تعیین حد مجاز استفاده از سموم است.

وی در پایان گفت: وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف شده است نظارت هایش را تقویت کند و امیدواریم این وزارتخانه از شبکه های استانی خود برای حمایت از سلامت مردم بهره مندی لازم را داشته باشد.