چرایی عدم وجود دستگاههای بارکد خوان اصالت دارو در دارو خانه ها

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو به سوالی مبنی بر "نداشتن دستگاههای بارکد خوان در دارو خانه برای استعلام اصالت دارو در حالی که هزینه های زیادی صرف کدینگ دارو شده است" پاسخ داد.

 

دکتر اکبر عبدالهی اصل معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو در پاسخ به سوال خبرنگار ايفدونا - Ifdona مبنی بر  "نداشتن دستگاههای بارکد خوان در دارو خانه  برای استعلام اصالت دارو در حالی که هزینه های زیادی صرف کدینگ دارو شده است" گفت: به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انتظارات زیادی از داروخانه ها به عنوان تنها ارائه دهندگان خدمات دارویی در نظام سلامت کشور دارد.

وی مهمترین این انتظارات را ارائه داروی اصیل بمعنی اینکه داروی غیرتقلبی که از مسیر توزیع، نگهداری و عرضه قانونی تهیه شده باشد به بیمار در محیطی سالم، امن  و عاری از تنش و ارائه اطلاعات دارویی مناسب شامل احتیاطات، موارد منع مصرف، شرایط نگهداری، تداخلات با سایر داروها و با غذاهایی که بیمار مصرف می کند، مصرف در بارداری و شیردهی دانست وخاطر نشان نمود: امروزه توقع ایجاد سیستمهای دیجیتال رهگیری و ردیابی دارو و نسخه الکترونیک نیز به این انتظارات افزوده شده است.

در ادامه دکتر عبدالهی اصل با تاکید بر فراموشی اینکه اقتصاد داروخانه باید شرایط ایجاد چنین انتظاراتی را فراهم سازد عنوان کرد: در حال حاضر اقتصاد بسیاری از داروخانه ها  تحت الشعاع سیاست های نظام سلامت قرار گرفته است و دولت برای حمایت از مردم و کنترل هزینه های پرداختی خود، با پوشش بیمه ای، دادن یارانه و کنترل شدید قیمت شرکت های داروسازی داخلی، قیمت عرضه را پایین نگه داشته است.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو با طرح این مطلب که در صورت الزام اگر داروخانه ها  بخواهند چنین سیستمی راه اندازی کنند برخی هایشان باید فروش یکماهه خود را به برای این کار اختصاص  دهند تصریح کرد: اگر دولت در این باره از داروخانه ها توقعی دارد باید هزینه اش را  هم بپردازد چر اکه نه بیمه ها توان پرداخت  همین داروها عادی را دارند  اگر هم مقررشود که از مردم اخذ گردد دشواری اش متوجه آنها خواهد گردید لذا  این معزلی است که با آن مواجه هستیم.