رئیس مرکز تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو: حلیت فراورده های سلامت محور فراتر از علوم رایج است/حلال پتانسیلی بالفعل و بالقوه است

رئیس مرکز تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو گفت :مرکز حلال پتانسیل بالقوه ای است که از مناظر مختلف قابلیت احیای توانمندیهای کشورمان را دارد.

دکتر بهروز جنت رئیس مرکز تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو  در پاسخ به این سوال خبرنگار  ايفدونا که آیا مرکز  حلال تحت مدیریت وی قصد دارد که حلال و حرام بودن فراورده های دارویی، غذایی، آشامیدنی، آرایشی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارو را از طریق علم اثبات کند با انتقاد از دید گاههایی که  از این منظر به مباحث حلال می نگرند گفت: یکی از اختلاف نظر هایی که شهید مطهری با برخی  دوستان علم گرای خود  داشت مشابه همین مطلب بود ایشان معتقد بود که مسائل  دینی بسیار فراتر  از علوم های رایج است.

وی با بیان اینکه مرکز حلال پتانسیلی بالفعل و بالقوه ای است که از مناظر مختلف قابلیت احیای  توانمندیهای کشورمان را دارد در باره محصولات حلال تصریح کرد: ممکن است انسان به واسطه علم  به برخی از ادله های دینی  پی ببرد و یاخیر؛ لذا در باوری که در مرکز تحقیقات حلال  وجود دارد این است که چه  دلیل حرمت و حلیت یک چیز مشخص شود یا نشود تردیدی نسبت به آن  حاصل نخواهدشد اگر دلایل علمی ای  درباره اش یافت شد که بر دانایی ما می افزاید و مشکلی نیست اما اگر بخواهیم به واسطه تحقیقات علمی  بخواهید حرمت و یا حلیت یک موضوع را زیر سوال ببریم با قاطعیت می گوییم که خیر اینچنین نیست.