سومین همایش و نمایشگاه مکمل های غذایی و رژیمی

28 الی 30 مرداد از ساعت 10 تا 15 در محل نمایشگاهی هتل المپیک