تاکید بر لزوم اجرای نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت داروهای تولید داخل

بخشنامه 665/86120 مورخ 94/6/17

دکتر مهدی پیرصالحی مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو طی ابلاغیه شماره 665/86120 مورخ 94/6/17 ضمن تاکید بر لزوم اجرای نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو به کلیه شرکتهای تولیدکننده تا تاریخ 94/7/1 جهت اجرای طرح فوق مهلت داده و اعلام نمودند در صورت عدم اجرای ابلاغیه مذکور کلیه فرآیندهای جاری شرکتهایی که اقدام به درج شناسه ننموده اند به حالت تعلیق در می آید.