فاقد مجوز بودن فعالیت گروه سیب

طبق اطلاعیه مدیر کل محترم دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو فعالیت گروه سیب فاقد مجوز قانونی می باشد

اطلاعیه فوق به شرح ذیل می باشد:

 

شرکتهای تولیدکننده و واردکننده مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

شرکتهای تولیدکننده و واردکننده فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل

شرکتهای تولیدکننده و واردکننده دارو و فراورده های بیولوژیک

شرکتهای تولیدکننده و واردکننده ملزومات و تجهیزات پزشکی

موضوع: فاقد مجوز بودن فعالیت گروه سیب

شماره : ۱۱۶۴۸۳/۶۶۱ تاریخ : ۱۶/۰۸/۱۳۹۴

سلام علیکم؛

با احترام، پیرو گزارش های واصله گروهی تحت عنوان «گروه تخصصی سیب» اقدام به ارسال ایمیل و برقراری تماس با شرکت های تولیدی و وارداتی تحت نظارت سازمان و واحدهای تابعه جهت ارائه نرم افزار اصالت و سلامت نموده است با توجه به اینکه این گروه هیچ مجوزی از سازمان غذا و دارو نداشته کلیه تبعات امنیتی، حقوقی و اقتصادی موضوع برعهده شرکت استفاده کننده از نرم افزار مذکور می باشد.

در صورت بروز هرگونه مشکل و شکایت از شرکت مذکور ضمن پیگیری از مراجع ذی صلاح گزارش موضوع به این سازمان ارسال نماید.

دکتر بهروز جنت- مدیر کل دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات